Orşova

amphibians and reptiles of locality: Orşova (Southern Carpathians, Romania), environment of locality record id1805

id1805, Lacerta viridis, Romania > Southern Carpathians > Orşova, 100 m a. s., Nikola Rahme, 30.04.2007, 14.06.2008,
Lacerta viridis Lacerta viridis Lacerta viridis
id1821, Testudo hermanni, Romania > Southern Carpathians > Orşova, 100 m a. s., Nikola Rahme, 30.04.2007, 17.06.2008,
Testudo hermanni