Jiří Hejduk, quadrate 41194


id10766, Lacerta trilineata, Albania > Cikës Mts. > Shëngjin, Shengjin, Shen Gjini, - m a. s., Jiří Hejduk, 04.05.2016, 20.05.2016,
Lacerta trilineata Lacerta trilineata Shëngjin, Shengjin, Shen Gjini, Shingjin, Shingjini
id10758, Natrix natrix, Albania > Cikës Mts. > Shëngjin, Shengjin, Shen Gjini, - m a. s., Jiří Hejduk, 01.05.2016, 20.05.2016,
Natrix natrix
id10756, Natrix tessellata, Albania > Cikës Mts. > Shëngjin, Shengjin, Shen Gjini, - m a. s., Jiří Hejduk, 01.05.2016, 20.05.2016,
Natrix tessellata Natrix tessellata Shëngjin, Shengjin, Shen Gjini, Shingjin, Shingjini Shëngjin, Shengjin, Shen Gjini, Shingjin, Shingjini
id10804, Platyceps najadum, Albania > Skadar Lake > Shëngjin, - m a. s., Jiří Hejduk, 04.05.2016, 26.05.2016,
Platyceps najadum Platyceps najadum Shëngjin Shëngjin
id10754, Podarcis melisellensis, Albania > Cikës Mts. > Komuna e Shëngjinit, Komuna e Shengjinit, Komuna Shengjin, - m a. s., Jiří Hejduk, 01.05.2016, 20.05.2016,
Podarcis melisellensis Podarcis melisellensis Podarcis melisellensis Komuna e Shëngjinit, Komuna e Shengjinit, Komuna Shengjin, Komuna Shëngjin, Qyteti i Shengjinit, Qyteti i Shëngjinit, Shengjin, Shëngjin