Cikës Mts.

amphibians and reptiles of region: Cikës Mts. (Albania)

page: < 1 2 3 4 >
id1745, Algyroides nigropunctatus, Albania > Cikës Mts. > Dhërmi, 166 m a. s., Daniel Jablonski, 15.06.2007, 09.05.2008,
Dhërmi Dhërmi Dhërmi
id990, Algyroides nigropunctatus, Albania > Cikës Mts. > NP Llogarë, Llogarë NP, 867 m a. s., Daniel Jablonski, 14.06.2007, 17.07.2007, The Dalmatian Algyroides Algyroides nigropunctatus.
Algyroides nigropunctatus Algyroides nigropunctatus Algyroides nigropunctatus Algyroides nigropunctatus Algyroides nigropunctatus Algyroides nigropunctatus Algyroides nigropunctatus Algyroides nigropunctatus Algyroides nigropunctatus Algyroides nigropunctatus Algyroides nigropunctatus Algyroides nigropunctatus NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP
id1747, Algyroides nigropunctatus, Albania > Cikës Mts. > NP Llogarë, Llogarë NP, 1100 m a. s., Daniel Jablonski, 15.06.2007, 09.05.2008,
NP Llogarë, Llogarë NP
id1666, Anguis fragilis s.l., Albania > Cikës Mts. > Himarë, 3 m a. s., Daniel Jablonski, 15.06.2007, 11.03.2008,
Anguis fragilis s.l. Himarë Himarë Himarë
id10760, Anguis fragilis s.l., Albania > Cikës Mts. > Kepi i Rodonit, Capo Rodoni, Hunde e Muzlit, - m a. s., Jiří Hejduk, 03.05.2016, 20.05.2016,
Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Kepi i Rodonit, Capo Rodoni, Hunde e Muzlit, Hundë e Muzlit, Kap Rodoni, Kepi Muzhlit Skenderbeg, Kepi i Muzhllit te Skenderbeut, Kepi i Muzhllit të Skëndërbeut, Muzhell i Skanderbeut, Muzhilli i Skender-Beut, Muzhilli i Skënder-Beut, Muzhli, Muzhli Skenderbeg, Muzhëll i Skanderbeut, Muzli, Muzli i Skender-Beut, Rodone, Rodonē Kepi i Rodonit, Capo Rodoni, Hunde e Muzlit, Hundë e Muzlit, Kap Rodoni, Kepi Muzhlit Skenderbeg, Kepi i Muzhllit te Skenderbeut, Kepi i Muzhllit të Skëndërbeut, Muzhell i Skanderbeut, Muzhilli i Skender-Beut, Muzhilli i Skënder-Beut, Muzhli, Muzhli Skenderbeg, Muzhëll i Skanderbeut, Muzli, Muzli i Skender-Beut, Rodone, Rodonē
id988, Anguis fragilis s.l., Albania > Cikës Mts. > NP Llogarë, Llogarë NP, 867 m a. s., Daniel Jablonski, 14.06.2007, 17.07.2007, The Slow worm Anguis fragilis.
Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP
id1295, Anguis fragilis s.l., Albania > Cikës Mts. > NP Llogarë, Llogarë NP, 867 m a. s., Daniel Jablonski, 15.06.2007, 19.10.2007,
Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP
id942, Hemidactylus turcicus, Albania > Cikës Mts. > Himarë, 3 m a. s., Daniel Jablonski, 15.06.2007, 01.07.2007,
Hemidactylus turcicus Hemidactylus turcicus Hemidactylus turcicus Hemidactylus turcicus Himarë Himarë Himarë
id1467, Hemidactylus turcicus, Albania > Cikës Mts. > Himarë, 0 m a. s., Daniel Jablonski, 15.06.2007, 24.12.2007,
Hemidactylus turcicus Hemidactylus turcicus Hemidactylus turcicus Hemidactylus turcicus Hemidactylus turcicus Himarë
id1340, Lacerta trilineata, Albania > Cikës Mts. > Himarë, 3 m a. s., Daniel Jablonski, 15.06.2007, 01.11.2007,
Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Himarë Himarë Himarë
page: < 1 2 3 4 >