Skadar Lake

amphibians and reptiles of region: Skadar Lake (Albania)

page: < 1 2 >
id12008, Elaphe quatuorlineata, Albania > Skadar Lake > Shkodër, Shkoder, Iskodra, - m a. s., Vojtěch Waldhauser, 19.09.2018, 08.12.2018,

id12006, Mediodactylus kotschyi, Albania > Skadar Lake > Shkodër, Shkoder, Iskodra, - m a. s., Vojtěch Waldhauser, 19.09.2018, 08.12.2018,
Mediodactylus kotschyi
id12004, Natrix natrix, Albania > Skadar Lake > Shkodër, Shkoder, Iskodra, - m a. s., Vojtěch Waldhauser, 20.09.2018, 08.12.2018,

id1015, Natrix tessellata, Albania > Skadar Lake > Zogaj, 20 m a. s., Daniel Jablonski, 13.06.2007, 17.07.2007,
Natrix tessellata Natrix tessellata Natrix tessellata Natrix tessellata Natrix tessellata Natrix tessellata Natrix tessellata Zogaj Zogaj Zogaj Zogaj Zogaj Zogaj
id1016, Pelophylax kurtmuelleri, Albania > Skadar Lake > Zogaj, 20 m a. s., Daniel Jablonski, 13.06.2007, 17.07.2007,
Pelophylax kurtmuelleri Pelophylax kurtmuelleri Pelophylax kurtmuelleri Pelophylax kurtmuelleri Pelophylax kurtmuelleri Pelophylax kurtmuelleri Pelophylax kurtmuelleri Pelophylax kurtmuelleri Zogaj Zogaj Zogaj Zogaj
id12010, Pelophylax ridibundus, Albania > Skadar Lake > Shkodër, Shkoder, Iskodra, - m a. s., Vojtěch Waldhauser, 19.09.2018, 08.12.2018,
Pelophylax ridibundus
id12002, Pelophylax ridibundus, Albania > Skadar Lake > Shkodër, Shkoder, Iskodra, - m a. s., Vojtěch Waldhauser, 20.09.2018, 08.12.2018,

id993, Pelophylax ridibundus, Albania > Skadar Lake > Zogaj, 20 m a. s., Daniel Jablonski, 12.06.2007, 17.07.2007, Frogs Pelophylax ridibundus on shore od Skadar lake.
Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Zogaj Zogaj Zogaj Zogaj
id1017, Pelophylax shqipericus, Albania > Skadar Lake > Shkodër, 4 m a. s., Daniel Jablonski, 13.06.2007, 17.07.2007, The bridge over Bunës (Bojana) river near Shkodër city.
Shkodër Shkodër
id12009, Pelophylax shqipericus, Albania > Skadar Lake > Shkodër, Shkoder, Iskodra, - m a. s., Vojtěch Waldhauser, 19.09.2018, 08.12.2018,
Pelophylax shqipericus
page: < 1 2 >