Greece

amphibians and reptiles of country: Greece

page: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 >
id3422, Anguis cephallonica, Greece > Peloponnese > Gialova, - m a. s., Václav Gvoždík, 12.05.2008, 04.09.2009,
Anguis cephallonica Anguis cephallonica Gialova
id409, Anguis fragilis s.l., Greece > Corfu > Marathias, - m a. s., Silvie Vavroušová, 09.07.2006, 10.09.2006, -
Anguis fragilis s.l.
id4104, Anguis fragilis s.l., Greece > Thrace > Livadero, 884 m a. s., Daniel Jablonski, 24.05.2010, 05.07.2010, 1 subadult specimen.
Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Livadero Livadero
id9419, Bombina variegata, Greece > Epirus > Astráka, Astraka, Astrakia, - m a. s., Olga Suldovská, 19.09.2011, 27.08.2014,
Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Astráka, Astraka, Astrakia, Astrákia
id4200, Bombina variegata, Greece > Epirus > Vikos, - m a. s., Martin Dobrota, 18.07.2010, 01.08.2010,
Bombina variegata
id9415, Bombina variegata, Greece > Epirus > Víkos, Vikos, Bitsikon, - m a. s., Olga Suldovská, 18.09.2011, 27.08.2014,
Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Víkos, Vikos, Bitsikon, Bitsikón, Vetsikon, Vetsikón, Vitsikon, Vitsikón
id1424, Bombina variegata, Greece > Macedonia > Leptokarya, 100 m a. s., Martin Šandera, Hana Šanderová, 16.07.2001, 26.11.2007, according to Sandera M., Sanderova H., 2003: Setkani s herpetofaunou ve dvou oblastech v recke Makedonii. Herpetologicke informace 2 (1): 29 - 38.

id5888, Bombina variegata, Greece > Macedonia > Peristera, 427 m a. s., Daniel Jablonski, Martin Dobrota, Boris Demovič, 06.05.2011, 03.01.2012, A four specimens.
Bombina variegata Peristera Peristera Peristera
id1314, Bombina variegata, Greece > Macedonia > Soluň, Thessaloniki, 210 m a. s., Ilias Strachinis, 24.10.2007, 24.10.2007,
Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata
id2738, Bombina variegata, Greece > Macedonia > Soluň, Thessaloniki, 420 m a. s., Ilias Strachinis, 22.04.2008, 02.03.2009,
Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata
page: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 >