Bombina variegata, Yellow-bellied Toad

Bombina variegata
photo fid2535, Ilias Strachinis, 24.10.2007,

this photo is related to locality find:
id1314, Bombina variegata, Greece > Macedonia > Soluň, Thessaloniki, 210 m a. s., Ilias Strachinis, 24.10.2007, 24.10.2007,