Bombina variegata, Yellow-bellied Toad

Bombina variegata
photo fid5459, Ilias Strachinis, 02.03.2009,

this photo is related to locality find:
id2738, Bombina variegata, Greece > Macedonia > Soluň, Thessaloniki, 420 m a. s., Ilias Strachinis, 22.04.2008, 02.03.2009,