Bast

amphibians and reptiles of locality: Bast (Dalmatia, Croatia), environment of locality record id4615

id4615, Bombina variegata, Croatia > Dalmatia > Bast, 560 m a. s., Martin Donát, 2010, 23.10.2010,
Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata
id4637, Bombina variegata, Croatia > Dalmatia > Bast, 700 m a. s., Martin Donát, 2010, 22.11.2010,
Bombina variegata Bombina variegata Bast
id9028, Bombina variegata, Croatia > Velebite Mts. > Bast, 457 m a. s., Dominik Zerzán, 19.06.2005, 11.07.2014,
Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Bast
id4639, Lacerta trilineata, Croatia > Dalmatia > Bast, 560 m a. s., Martin Donát, 2010, 22.11.2010,
Lacerta trilineata
id4641, Lacerta trilineata, Croatia > Dalmatia > Bast, 350 m a. s., Martin Donát, 2010, 22.11.2010,
Lacerta trilineata