Lacerta trilineata, Balkan Green Lizard


page: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >
id1340, Lacerta trilineata, Albania > Cikës Mts. > Himarë, 3 m a. s., Daniel Jablonski, 15.06.2007, 01.11.2007,
Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Himarë Himarë Himarë
id1748, Lacerta trilineata, Albania > Cikës Mts. > NP Llogarë, Llogarë NP, 1015 m a. s., Daniel Jablonski, 14.06.2007, 09.05.2008,
Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata NP Llogarë, Llogarë NP
id1780, Lacerta trilineata, Albania > Cikës Mts. > NP Llogarë, Llogarë NP, 1051 m a. s., Daniel Jablonski, 14.06.2007, 04.06.2008,
NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP
id10766, Lacerta trilineata, Albania > Cikës Mts. > Shëngjin, Shengjin, Shen Gjini, - m a. s., Jiří Hejduk, 04.05.2016, 20.05.2016,
Lacerta trilineata Lacerta trilineata Shëngjin, Shengjin, Shen Gjini, Shingjin, Shingjini
id10965, Lacerta trilineata, Albania > Cikës Mts. > Zogaj, - m a. s., Jiří Hejduk, 05.05.2016, 30.06.2016,
Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Zogaj Zogaj
id11398, Lacerta trilineata, Albania > east Albanian mountains > Verri, 749 m a. s., Ota Knobloch, 04.06.2017, 17.07.2017,
Lacerta trilineata Verri
id1671, Lacerta trilineata, Albania > west Albanian lowland > Kelcyrë, Kelcyre, 230 m a. s., Daniel Jablonski, 17.06.2007, 12.03.2008,
Lacerta trilineata Lacerta trilineata Kelcyrë, Kelcyre Kelcyrë, Kelcyre Kelcyrë, Kelcyre Kelcyrë, Kelcyre
id11991, Lacerta trilineata, Albania > west Albanian lowland > Orikum, Orik, Oriku, - m a. s., Vojtěch Waldhauser, 23.09.2018, 08.12.2018,

id8904, Lacerta trilineata, Albania > west Albanian lowland > Skalnatá pláž u Palasë, 52 m a. s., Dominik Zerzán, 25.06.2014, 03.07.2014,
Lacerta trilineata Lacerta trilineata Skalnatá pláž  u Palasë
id4971, Lacerta trilineata, Bosnia and Herzegovina > Bosnia and Herzegovina > Zavala, 274 m a. s., Daniel Jablonski, 27.10.2010, 10.09.2012, 4 juvenile specimens.
Lacerta trilineata Zavala
page: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >