Tučepi, Tucepi

amphibians and reptiles of locality: Tučepi, Tucepi (Dalmatia, Croatia), environment of locality record id2679

id2682, Lacerta trilineata, Croatia > Dalmatia > Tučepi, Tucepi, cca 330 m a. s., Jan Fiala, 02.09.2006, 18.01.2009,
Lacerta trilineata
id2679, Vipera ammodytes, Croatia > Dalmatia > Tučepi, Tucepi, cca 300 m a. s., Jan Fiala, 02.09.2006, 16.01.2009, juvenile
Vipera ammodytes