Bashkia e Peshkopisë, Bashkia e Peshkopise, Bashkia Peshkopi

amphibians and reptiles of locality: Bashkia e Peshkopisë, Bashkia e Peshkopise, Bashkia Peshkopi (Prokletije, Albania), environment of locality record id10720

id10720, Podarcis muralis, Albania > Prokletije > Bashkia e Peshkopisë, Bashkia e Peshkopise, Bashkia Peshkopi, - m a. s., Petra a Pavel Štěpánek, 01.07.2015, 12.04.2016,

id10722, Podarcis muralis, Albania > Prokletije > Bashkia e Peshkopisë, Bashkia e Peshkopise, Bashkia Peshkopi, - m a. s., Petra a Pavel Štěpánek, 01.07.2015, 12.04.2016,