Podarcis muralis, Common Wall Lizard


page: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 >
id989, Podarcis muralis, Albania > Cikës Mts. > NP Llogarë, Llogarë NP, 867 m a. s., Daniel Jablonski, 14.06.2007, 17.07.2007, The lizards Podarcis muralis common mainly in Llogarë NP.
Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP
id1751, Podarcis muralis, Albania > Cikës Mts. > NP Llogarë, Llogarë NP, 1507 m a. s., Daniel Jablonski, 15.06.2007, 10.05.2008,
NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP
id1754, Podarcis muralis, Albania > Cikës Mts. > NP Llogarë, Llogarë NP, 867 m a. s., Daniel Jablonski, 14.06.2007, 10.05.2008,
NP Llogarë, Llogarë NP
id1946, Podarcis muralis, Albania > east Albanian mountains > Ersekë, 993 m a. s., Daniel Jablonski, 18.06.2007, 06.08.2008,
Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Ersekë Ersekë
id968, Podarcis muralis, Albania > Kolonje Mts. > Laskovické jezero, Laskovik's lake, Shelegurë, 1006 m a. s., Daniel Jablonski, 17.06.2007, 07.07.2007,
Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Laskovické jezero, Laskovik's lake, Shelegurë Laskovické jezero, Laskovik's lake, Shelegurë Laskovické jezero, Laskovik's lake, Shelegurë
id10722, Podarcis muralis, Albania > Prokletije > Bashkia e Peshkopisë, Bashkia e Peshkopise, Bashkia Peshkopi, - m a. s., Petra a Pavel Štěpánek, 01.07.2015, 12.04.2016,

id10720, Podarcis muralis, Albania > Prokletije > Bashkia e Peshkopisë, Bashkia e Peshkopise, Bashkia Peshkopi, - m a. s., Petra a Pavel Štěpánek, 01.07.2015, 12.04.2016,

id8912, Podarcis muralis, Albania > Prokletije > Dolina Theth, 816 m a. s., Dominik Zerzán, 23.06.2014, 03.07.2014,
Podarcis muralis Podarcis muralis Dolina Theth
id3413, Podarcis muralis, Albania > Prokletije > dolina Theth (valley of Theth), 815-900 m a. s., Boris Demovič, 21.07.2009, 05.09.2009,
Podarcis muralis
id10724, Podarcis muralis, Albania > Prokletije > Flet, Flete, Fleti, - m a. s., Petra a Pavel Štěpánek, 03.07.2015, 12.04.2016,

page: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 >