Damyanitsa, Damjanica, Дамяница

amphibians and reptiles of locality: Damyanitsa, Damjanica, Дамяница (Struma valley, Bulgaria), environment of locality record id10528

page: < 1 2 3 4 5 6 7 >
id1870, Bufo bufo, Bulgaria > Struma valley > Damjanica, 100 m a. s., Petr Balej, 27.03.2008, 05.07.2008, 1 roadkilled individual
Bufo bufo Damjanica
id97, Dolichophis caspius, Bulgaria > Struma valley > Damjanica, 150-200 m a. s., Petr Balej, 27.03.2005, 27.03.2006, juvenile
Damjanica
id281, Dolichophis caspius, Bulgaria > Struma valley > Damjanica, 120 m a. s., Petr Balej, 16.04.2006, 29.05.2006, road killed individual
Dolichophis caspius
id954, Dolichophis caspius, Bulgaria > Struma valley > Damjanica, 150-230 m a. s., Petr Balej, 16.04.2006, 05.07.2007, 3 adults
Dolichophis caspius Dolichophis caspius Damjanica
id1057, Dolichophis caspius, Bulgaria > Struma valley > Damjanica, 150 m a. s., Petr Balej, 02.05.2007, 26.07.2007, adult individual

id10528, Dolichophis caspius, Bulgaria > Struma valley > Damyanitsa, Damjanica, Дамяница, 140 m a. s., Petr Balej, 22.05.2013, 06.12.2015, subadult
Dolichophis caspius Dolichophis caspius Damyanitsa, Damjanica, Дамяница Damyanitsa, Damjanica, Дамяница
id10079, Dolichophis caspius, Bulgaria > Struma valley > Novo Delchevo, Deltschewo, Gara Delchevo, - m a. s., Martin Vlček, 06.05.2015, 02.06.2015,
Dolichophis caspius Dolichophis caspius Novo Delchevo, Deltschewo, Gara Delchevo, Ново Делчево
id493, Elaphe quatuorlineata, Bulgaria > Struma valley > Damjanica, 220 m a. s., Petr Balej, 17.04.2006, 26.10.2006, female
Elaphe quatuorlineata Elaphe quatuorlineata
id10091, Elaphe quatuorlineata, Bulgaria > Struma valley > Ribnik, Рибник, - m a. s., Martin Vlček, 07.05.2015, 04.06.2015,
Elaphe quatuorlineata Elaphe quatuorlineata Ribnik, Рибник
id10532, Emys orbicularis, Bulgaria > Struma valley > Damyanitsa, Damjanica, Дамяница, 110 m a. s., Petr Balej, 22.05.2013, 24.12.2015, road-killed adult
Emys orbicularis Damyanitsa, Damjanica, Дамяница Damyanitsa, Damjanica, Дамяница
page: < 1 2 3 4 5 6 7 >