Krujë

amphibians and reptiles of locality: Krujë (west Albanian lowland, Albania), environment of locality record id1000

id1775, Podarcis muralis, Albania > west Albanian lowland > Krujë, 570 m a. s., Daniel Jablonski, 13.06.2007, 31.05.2008,
Krujë
id1000, Testudo hermanni, Albania > west Albanian lowland > Krujë, 560 m a. s., Daniel Jablonski, 13.06.2007, 17.07.2007, Eurotestudo hermanni founded between Fushë – Krujë.
Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Krujë Krujë Krujë Krujë Krujë