Croatia

amphibians and reptiles of country: Croatia

page: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 >
id2682, Lacerta trilineata, Croatia > Dalmatia > Tučepi, Tucepi, cca 330 m a. s., Jan Fiala, 02.09.2006, 18.01.2009,
Lacerta trilineata
id1817, Lacerta trilineata, Croatia > Dalmatia > Vrana, 200 m a. s., Nikola Rahme, 08.05.2006, 17.06.2008, juvenile
Lacerta trilineata
id9024, Lacerta trilineata, Croatia > Dalmatia > Vransko jezero, 4 m a. s., Dominik Zerzán, 01.05.2007, 09.07.2014,
Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata
id5330, Lacerta trilineata, Croatia > Dalmatia > Vransko Jezero, Lago di Vrana, Vranjsko Jezero, 30 m a. s., Miloslav Homolka, 07.07.2011, 05.08.2011,
Lacerta trilineata Vransko Jezero, Lago di Vrana, Vranjsko Jezero
id5333, Lacerta trilineata, Croatia > Dalmatia > Vransko Jezero, Lago di Vrana, Vranjsko Jezero, 23 m a. s., Miloslav Homolka, 06.07.2011, 06.08.2011,
Lacerta trilineata Lacerta trilineata
id5343, Lacerta trilineata, Croatia > Dalmatia > Vransko Jezero, Lago di Vrana, Vranjsko Jezero, 32 m a. s., Miloslav Homolka, 03.07.2011, 06.08.2011,
Vransko Jezero, Lago di Vrana, Vranjsko Jezero
id5345, Lacerta trilineata, Croatia > Dalmatia > Vransko Jezero, Lago di Vrana, Vranjsko Jezero, 1 m a. s., Miloslav Homolka, 03.07.2011, 06.08.2011,
Lacerta trilineata Lacerta trilineata Vransko Jezero, Lago di Vrana, Vranjsko Jezero
id4460, Lacerta trilineata, Croatia > Dalmatia > Živogošče, 1 m a. s., Michal Fuglevič, 10.09.2010, 17.09.2010,
Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata
id9991, Lacerta trilineata, Croatia > Hvar Island > masív Zaćarbina, 365 m a. s., Boris Demovič, 04.08.2014, 27.05.2015,

id3319, Lacerta trilineata, Croatia > Krk > Bašćanska Draga, Bascanska Draga, Bascanski Zaliv, - m a. s., Boris Lauš, 23.06.2009, 26.08.2009,
Lacerta trilineata
page: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 >