Kaïáfas, Kaiafas, Kaiafa

amphibians and reptiles of locality: Kaïáfas, Kaiafas, Kaiafa (Peloponnese, Greece), environment of locality record id5040

id5040, Natrix tessellata, Greece > Peloponnese > Kaïáfas, Kaiafas, Kaiafa, - m a. s., Martin Dobrota, 24.06.2011, 03.07.2011,
Natrix tessellata