Caraorman

amphibians and reptiles of locality: Caraorman (Danube delta, Romania), environment of locality record id1257

id2400, Bombina bombina, Romania > Danube delta > Caraorman, - m a. s., Vlad Cioflec, VIII.2004, 13.11.2008, juveniles

id2416, Emys orbicularis, Romania > Danube delta > Caraorman, - m a. s., Vlad Cioflec, VIII.2004, 13.11.2008, dead adult

id1183, Eremias arguta, Romania > Danube delta > Caraorman, - m a. s., Milena Pouchová, V.2004, 03.09.2007, Caraormanu sand tongue
Eremias arguta
id1251, Hyla arborea, Romania > Danube delta > Caraorman, - m a. s., Ondřej Rousek, 02.05.2007, 03.10.2007,
Hyla arborea Hyla arborea Caraorman
id2420, Hyla arborea, Romania > Danube delta > Caraorman, - m a. s., Vlad Cioflec, VIII.2004, 13.11.2008, juveniles

id2426, Lacerta agilis, Romania > Danube delta > Caraorman, - m a. s., Vlad Cioflec, VIII.2004, 13.11.2008, adult

id1257, Natrix natrix, Romania > Danube delta > Caraorman, - m a. s., Ondřej Rousek, 02.05.2005, 05.10.2007,
Natrix natrix Natrix natrix Natrix natrix Caraorman
id2456, Natrix natrix, Romania > Danube delta > Caraorman, - m a. s., Vlad Cioflec, VIII.2004, 13.11.2008, adult

id2469, Pelophylax kl. esculentus, Romania > Danube delta > Caraorman, - m a. s., Vlad Cioflec, VIII.2003, 13.11.2008, adults

id2477, Pelophylax ridibundus, Romania > Danube delta > Caraorman, - m a. s., Vlad Cioflec, VIII.2003, 13.11.2008, adults