Soimos

Soimos
photo lid3332, Dominik Zerzán, 29.10.2014,

this photo is related to locality find(s):
id9664, Podarcis muralis, Romania > Transylvania > Soimos, 216 m a. s., Dominik Zerzán, 19.10.2014, 29.10.2014,