Slovenia

amphibians and reptiles of region: Slovenia (Slovenia)

page: < 1 2 3 4 5 6 7 8 >
id684, Vipera berus, Slovenia > Slovenia > Národní park Triglav , Triglavski narodni park, - m a. s., Rok Grzelj, VIII.2004, 27.02.2007,
Vipera berus Vipera berus
id2639, Vipera berus, Slovenia > Slovenia > Sviščaki, Sviscaki, 1300 m a. s., Rok Grzelj, 19.06.2008, 26.12.2008,
Vipera berus
id2640, Vipera berus, Slovenia > Slovenia > Sviščaki, Sviscaki, 1300 m a. s., Rok Grzelj, 28.08.2008, 26.12.2008,
Vipera berus
id745, Zamenis longissimus, Slovenia > Slovenia > Postojna, 550 m a. s., Rok Grzelj, 13.04.2007, 19.04.2007,
Zamenis longissimus
id3466, Zamenis longissimus, Slovenia > Slovenia > Prešnica, Presnica, Bresenza di Taiano, 405 m a. s., Petr Balej, 26.07.2009, 12.09.2009, DOR subadult
Zamenis longissimus Zamenis longissimus Prešnica, Presnica, Bresenza di Taiano, Presnic, Prešnic
id3651, Zamenis longissimus, Slovenia > Slovenia > Srpenica, 379 m a. s., Karel Rozínek, 16.05.2009, 23.01.2010,
Srpenica
id12118, Zootoca vivipara, Slovenia > Slovenia > Kležni grič, - m a. s., Vojtěch Waldhauser, 05.08.2019, 22.08.2019,
Zootoca vivipara
id1542, Zootoca vivipara, Slovenia > Slovenia > locality not published, 2300 m a. s., Martin Waldhauser, 25.08.1995, 12.01.2008,

page: < 1 2 3 4 5 6 7 8 >