Nenad Preradovic, quadrate 34TCN3


id7147, Vipera ammodytes, Montenegro > inland > Razvrše, Razvrse, Razvršje, - m a. s., Nenad Preradović, 04.08.2012, 20.02.2013,
Vipera ammodytes Vipera ammodytes
id7143, Vipera berus, Montenegro > inland > Razvrše, Razvrse, Razvršje, - m a. s., Nenad Preradović, 03.08.2012, 20.02.2013,
Vipera berus Vipera berus Vipera berus
id7146, Vipera berus, Montenegro > inland > Razvrše, Razvrse, Razvršje, - m a. s., Nenad Preradović, 04.08.2012, 20.02.2013,
Vipera berus Vipera berus Vipera berus Vipera berus
id7145, Zootoca vivipara, Montenegro > inland > Razvrše, Razvrse, Razvršje, - m a. s., Nenad Preradović, 03.08.2012, 20.02.2013,
Zootoca vivipara