Yann Rime, quadrate 44294


id2730, Eremias arguta, Romania > Danube delta > Sfântu Gheorghe, Sfantu Gheorghe, 0 m a. s., Yann Rime, VII.2008, 21.02.2009,

id2721, Hyla arborea, Romania > Danube delta > Sfântu Gheorghe, Sfantu Gheorghe, 3 m a. s., Yann Rime, VIII.2008, 18.02.2009,
Hyla arborea
id2724, Natrix natrix, Romania > Danube delta > ostrov Sachalin , Sachalin Island, 0 m a. s., Yann Rime, VIII.2008, 19.02.2009,
Natrix natrix
id2723, Natrix natrix, Romania > Danube delta > Sfântu Gheorghe, Sfantu Gheorghe, 0 m a. s., Yann Rime, VII.2008, 19.02.2009, tens specimens
Natrix natrix Natrix natrix
id2725, Natrix tessellata, Romania > Danube delta > Sfântu Gheorghe, Sfantu Gheorghe, 0 m a. s., Yann Rime, VIII.2008, 19.02.2009,
Natrix tessellata
id2726, Pelobates fuscus, Romania > Danube delta > Sfântu Gheorghe, Sfantu Gheorghe, 0 m a. s., Yann Rime, VIII.2008, 19.02.2009,
Pelobates fuscus Pelobates fuscus
id2728, Vipera ursinii, Romania > Danube delta > locality not published, 2 m a. s., Yann Rime, VII.2008, 20.02.2009,
Vipera ursinii