Kalamáta, Kalamata, Kalamae

Kalamáta, Kalamata, Kalamae, Kalamai, Kalamatas, Kalamato, Kalmata, Kalámai, Καλάμαι, Καλαμάτα, كالاماتا
photo lid3370, Petr Balej, 17.12.2014,

this photo is related to locality find(s):
id9721, Podarcis peloponnesiacus, Greece > Peloponnese > Kalamáta, Kalamata, Kalamae, 18 m a. s., Petr Balej, 31.10.2014, 17.12.2014, about 10 individuals of variuos age