Marathókampos, Marathokampos, Marathocampos

Marathókampos, Marathokampos, Marathocampos, Marathokambos, Marathokambou, Marathokámbou, Marathókambos, Μαραθόκαμπος
photo lid1231, Miloslav Homolka, 17.08.2009,

this photo is related to locality find(s):
id3253, Pelophylax bedriagae, Greece > Samos > Marathókampos, Marathokampos, Marathocampos, 73 m a. s., Miloslav Homolka, 10.07.2009, 17.08.2009, watering place near chapel, croaking