Jiří Hejduk

localities (mapping)

page: < 1 2 3 4 5 >

Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá (Greece) | 12.08.2015

Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá (Greece) | 12.08.2015

Dadía, Dadia, Dhadhia, Dhadhiá (Greece) | 12.08.2015

Kepi i Rodonit, Capo Rodoni, Hunde e Muzlit, Hundë e Muzlit, Kap Rodoni, Kepi Muzhlit Skenderbeg, Kepi i Muzhllit te Skenderbeut, Kepi i Muzhllit të Skëndërbeut, Muzhell i Skanderbeut, Muzhilli i Skender-Beut, Muzhilli i Skënder-Beut, Muzhli, Muzhli Skenderbeg, Muzhëll i Skanderbeut, Muzli, Muzli i Skender-Beut, Rodone, Rodonē (Albania) | 20.05.2016

Kepi i Rodonit, Capo Rodoni, Hunde e Muzlit, Hundë e Muzlit, Kap Rodoni, Kepi Muzhlit Skenderbeg, Kepi i Muzhllit te Skenderbeut, Kepi i Muzhllit të Skëndërbeut, Muzhell i Skanderbeut, Muzhilli i Skender-Beut, Muzhilli i Skënder-Beut, Muzhli, Muzhli Skenderbeg, Muzhëll i Skanderbeut, Muzli, Muzli i Skender-Beut, Rodone, Rodonē (Albania) | 20.05.2016

Komuna e Shëngjinit, Komuna e Shengjinit, Komuna Shengjin, Komuna Shëngjin, Qyteti i Shengjinit, Qyteti i Shëngjinit, Shengjin, Shëngjin (Albania) | 20.05.2016

Kosti, Кости (Bulgaria) | 09.09.2015

Kosti, Кости (Bulgaria) | 29.06.2017

Kosti, Кости (Bulgaria) | 29.06.2017

Kryonérion, Kryonerion, Kryoneri, Kryonéri, Libovon, Limbovon, Limpovon, Líbovon, Límbovon, Límpovon (Greece) | 06.09.2015

Maronía, Maronia (Greece) | 24.08.2015

Maronía, Maronia (Greece) | 17.08.2015

page: < 1 2 3 4 5 >