Dalmatolacerta oxycephala (syn. Lacerta oxycephala), Sharp-snouted Rock Lizard

Dalmatolacerta oxycephala
photo fid5705, Roman Šmejkal, 23.05.2009,

this photo is related to locality find:
id2852, Dalmatolacerta oxycephala, Croatia > Dalmatia > Slano, 50 m a. s., Roman Šmejkal, 18.04.2009, 23.05.2009,