Zamenis longissimus (syn. Elaphe longissima), Aesculapian Snake

Zamenis longissimus
photo fid4604, Nikola Rahme, 20.09.2008,

this photo is related to locality find:
id2225, Zamenis longissimus, Romania > Southern Carpathians > Valea Cernei-Domogled N. P., 400 m a. s., Nikola Rahme, 02.07.2008, 20.09.2008,