Zamenis longissimus (syn. Elaphe longissima), Aesculapian Snake

Zamenis longissimus
photo fid4588, Nikola Rahme, 16.09.2008,

this photo is related to locality find:
id2221, Zamenis longissimus, Croatia > Velebite Mts. > Lopci, 450 m a. s., Nikola Rahme, 22.06.2008, 16.09.2008, DOR