Iberolacerta horvathi (syn. Lacerta horvathi), Horvath’s Rock Lizar

Iberolacerta horvathi
photo fid4195, Nikola Rahme, 14.07.2008,

this photo is related to locality find:
id1890, Iberolacerta horvathi, Croatia > Velebite Mts. > locality not published, 1100 m a. s., Nikola Rahme, 22.06.2008, 14.07.2008,