Zamenis longissimus (syn. Elaphe longissima), Aesculapian Snake

Zamenis longissimus
photo fid4028, Nikola Rahme, 19.06.2008,

this photo is related to locality find:
id1839, Zamenis longissimus, Croatia > Istria > Rovinj, 10 m a. s., Nikola Rahme, 11.05.2008, 19.06.2008, adult