Mesotriton alpestris (syn. Triturus alpestris), Alpine Newt

Mesotriton alpestris
photo fid3964, Nikola Rahme, 13.06.2008,

this photo is related to locality find:
id1802, Mesotriton alpestris, Croatia > Velebite Mts. > Štirovača, Stirovaca, 1200 m a. s., Nikola Rahme, 11.08.2007, 13.06.2008,