Mina?

Mina?
photo 2fid302, Daniel Jablonski, Bosnia and Herzegovina > Bosnia and Herzegovina > -, - m a. s. l., 30.8.-5.9.2010, 16.05.2011,