Lucia Turcokova, quadrate 35TQK1


id2717, Emys orbicularis, Romania > Danube delta > Sfântu Gheorghe, Sfantu Gheorghe, 0 m a. s., Lucia Turčoková, IX.2007, 18.02.2009, tens specimens
Emys orbicularis
id2716, Lacerta agilis, Romania > Danube delta > locality not published, 0 m a. s., Lucia Turčoková, IX.2007, 17.02.2009, ten specimens
Lacerta agilis
id2718, Natrix natrix, Romania > Danube delta > Sfântu Gheorghe, Sfantu Gheorghe, 0 m a. s., Lucia Turčoková, IX.2007, 18.02.2009, many specimens
Natrix natrix Natrix natrix
id2719, Pelophylax ridibundus, Romania > Danube delta > Sfântu Gheorghe, Sfantu Gheorghe, 0 m a. s., Lucia Turčoková, IX.2007, 18.02.2009, tens specimens
Pelophylax ridibundus
id2715, Vipera ursinii, Romania > Danube delta > locality not published, 0 m a. s., Lucia Turčoková, IX.2007, 17.02.2009, between 10 and 20 specimens
Vipera ursinii