Daniel Jablonski, quadrate 34SCK4


id1745, Algyroides nigropunctatus, Albania > Cikës Mts. > Dhërmi, 166 m a. s., Daniel Jablonski, 15.06.2007, 09.05.2008,
Dhërmi Dhërmi Dhërmi
id1666, Anguis fragilis s.l., Albania > Cikës Mts. > Himarë, 3 m a. s., Daniel Jablonski, 15.06.2007, 11.03.2008,
Anguis fragilis s.l. Himarë Himarë Himarë
id942, Hemidactylus turcicus, Albania > Cikës Mts. > Himarë, 3 m a. s., Daniel Jablonski, 15.06.2007, 01.07.2007,
Hemidactylus turcicus Hemidactylus turcicus Hemidactylus turcicus Hemidactylus turcicus Himarë Himarë Himarë
id1467, Hemidactylus turcicus, Albania > Cikës Mts. > Himarë, 0 m a. s., Daniel Jablonski, 15.06.2007, 24.12.2007,
Hemidactylus turcicus Hemidactylus turcicus Hemidactylus turcicus Hemidactylus turcicus Hemidactylus turcicus Himarë
id1340, Lacerta trilineata, Albania > Cikës Mts. > Himarë, 3 m a. s., Daniel Jablonski, 15.06.2007, 01.11.2007,
Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Himarë Himarë Himarë
id1744, Malpolon insignitus, Albania > Cikës Mts. > Dhërmi, 248 m a. s., Daniel Jablonski, 15.06.2007, 09.05.2008, Dead specimen.
Malpolon insignitus Malpolon insignitus Dhërmi
id1746, Pelophylax ridibundus, Albania > Cikës Mts. > Dhërmi, 160 m a. s., Daniel Jablonski, 15.06.2007, 09.05.2008,
Dhërmi Dhërmi
id1409, Testudo hermanni, Albania > Cikës Mts. > Himarë, 5 m a. s., Daniel Jablonski, 15.06.2007, 20.11.2007,
Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Testudo hermanni Himarë Himarë Himarë