Boris Lauš, quadrate 33TVL4


id3425, Anguis fragilis s.l., Croatia > Gorski Kotar > Begovo Razdolje, 1084 m a. s., Boris Lauš, 26.07.2009, 06.09.2009,
Anguis fragilis s.l. Begovo Razdolje
id3427, Vipera berus, Croatia > Gorski Kotar > Begovo Razdolje, 1049 m a. s., Boris Lauš, 26.07.2009, 06.09.2009,
Vipera berus Vipera berus Vipera berus Begovo Razdolje