Bombina bombina, quadrate 35TNJ1


id3700, Bombina bombina, Romania > Wallachian Plain > Calarasi, - m a. s., Vlad Cioflec, 05.04.2010, 08.04.2010,

id3698, Bombina bombina, Romania > Wallachian Plain > Chiciu, - m a. s., Vlad Cioflec, 05.04.2010, 08.04.2010, 1 in a well with Triturus dobrogicus
Chiciu