Natrix natrix, quadrate 35TPK3


id1257, Natrix natrix, Romania > Danube delta > Caraorman, - m a. s., Ondřej Rousek, 02.05.2005, 05.10.2007,
Natrix natrix Natrix natrix Natrix natrix Caraorman
id2456, Natrix natrix, Romania > Danube delta > Caraorman, - m a. s., Vlad Cioflec, VIII.2004, 13.11.2008, adult

id7902, Natrix natrix, Romania > Danube delta > Jurilovca, - m a. s., Vlad Cioflec, 12.10.2013, 16.10.2013,
Natrix natrix
id10690, Natrix natrix, Romania > Danube delta > Mirighiol, - m a. s., Petra a Pavel Štěpánek, 22.05.2015, 12.04.2016,

id2724, Natrix natrix, Romania > Danube delta > ostrov Sachalin , Sachalin Island, 0 m a. s., Yann Rime, VIII.2008, 19.02.2009,
Natrix natrix
id9622, Natrix natrix, Romania > Dobrudja > Bestepe, - m a. s., Vlad Cioflec, 05.10.2014, 08.10.2014,

id2455, Natrix natrix, Romania > Dobrudja > Murighiol, - m a. s., Vlad Cioflec, VIII.2004, 13.11.2008, sub adult