Natrix natrix, quadrate 35TNK4


id5474, Natrix natrix, Romania > Dobrudja > Cochirleni, - m a. s., Vlad Cioflec, 07.08.2011, 10.08.2011, 1

id2553, Natrix natrix, Romania > Wallachian Plain > Ţăndărei, Tandarei, - m a. s., Vlad Cioflec, X.2008, 17.11.2008, juvenile under a rock