Natrix natrix, quadrate 35TMJ1


id2549, Natrix natrix, Romania > Wallachian Plain > Comana, - m a. s., Vlad Cioflec, IV.2007, 17.11.2008, juvenile under a rock

id2550, Natrix natrix, Romania > Wallachian Plain > Giurgiu, 11 m a. s., Vlad Cioflec, VII.2002, 17.11.2008, adult