Natrix natrix, quadrate 34TCM3


id12004, Natrix natrix, Albania > Skadar Lake > Shkodër, Shkoder, Iskodra, - m a. s., Vojtěch Waldhauser, 20.09.2018, 08.12.2018,

id10332, Natrix natrix, Montenegro > Lake Skadar > Skadarské jezero, 9 m a. s., Dominik Zerzán, 19.07.2015, 03.08.2015,
Natrix natrix Natrix natrix