Podarcis muralis, quadrate 34TFM1


page: < 1 2 >
id1988, Podarcis muralis, Bulgaria > Osogovska planina > Novo Selo, 850 m a. s., Petr Balej, 22.07.2008, 21.08.2008, 2 adults

id1987, Podarcis muralis, Bulgaria > Osogovska planina > Tři buky, Tri Buki, 1000-1200 m a. s., Petr Balej, 22.07.2008, 21.08.2008, 5 adults

id6898, Podarcis muralis, Bulgaria > Struma valley > Razhdavica, Razhdavitsa, Раждавица, 500 m a. s., Petr Balej, 19.07.2011, 10.10.2012, 1 adult
Razhdavica, Razhdavitsa, Раждавица
id6900, Podarcis muralis, Bulgaria > Struma valley > Razhdavica, Razhdavitsa, Раждавица, 520 m a. s., Petr Balej, 19.07.2011, 10.10.2012, tens of individuals
Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Razhdavica, Razhdavitsa, Раждавица
id6901, Podarcis muralis, Bulgaria > Struma valley > Razhdavica, Razhdavitsa, Раждавица, 520 m a. s., Petr Balej, 19.07.2011, 10.10.2012, about 5 individuals
Podarcis muralis Razhdavica, Razhdavitsa, Раждавица
id7293, Podarcis muralis, Bulgaria > Struma valley > Razhdavica, Razhdavitsa, Раждавица, 520 m a. s., Petr Balej, 20.07.2011, 27.05.2013,
Podarcis muralis Razhdavica, Razhdavitsa, Раждавица Razhdavica, Razhdavitsa, Раждавица
id7313, Podarcis muralis, Bulgaria > Struma valley > Razhdavica, Раждавица, 520 m a. s., Petr Balej, 21.07.2011, 05.06.2013, tens of individuals
Podarcis muralis Razhdavica, Раждавица Razhdavica, Раждавица
id7315, Podarcis muralis, Bulgaria > Struma valley > Razhdavica, Раждавица, 620-640 m a. s., Petr Balej, 21.07.2011, 05.06.2013, about ten individuals
Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Podarcis muralis Razhdavica, Раждавица Razhdavica, Раждавица Razhdavica, Раждавица Razhdavica, Раждавица Razhdavica, Раждавица
id7316, Podarcis muralis, Bulgaria > Struma valley > Razhdavica, Раждавица, 540 m a. s., Petr Balej, 21.07.2011, 08.06.2013,
Podarcis muralis Podarcis muralis Razhdavica, Раждавица
id7076, Podarcis muralis, Bulgaria > Struma valley > Razhdavitsa, Ръждавица, Раждавица, 580-620 m a. s., Petr Balej, 20.07.2011, 13.01.2013, tens of individuals
Podarcis muralis Podarcis muralis Razhdavitsa, Ръждавица, Раждавица, Rashdawiza, Razdavica, Raždavica, Ruzhdavica, Ruzhdavitsa, Rzhdavitsa, Răshdawiza, Rŭzhdavitsa Razhdavitsa, Ръждавица, Раждавица, Rashdawiza, Razdavica, Raždavica, Ruzhdavica, Ruzhdavitsa, Rzhdavitsa, Răshdawiza, Rŭzhdavitsa Razhdavitsa, Ръждавица, Раждавица, Rashdawiza, Razdavica, Raždavica, Ruzhdavica, Ruzhdavitsa, Rzhdavitsa, Răshdawiza, Rŭzhdavitsa
page: < 1 2 >