(Notice: data of L. viridis from the western Balkans may include L. bilineata)

Lacerta viridis, quadrate 34TCK3


id991, Lacerta viridis, Albania > Cikës Mts. > NP Llogarë, Llogarë NP, 867 m a. s., Daniel Jablonski, 15.06.2007, 17.07.2007, The Green lizard Lacerta viridis found inside camping in NP Llogarë.
Lacerta viridis Lacerta viridis Lacerta viridis Lacerta viridis Lacerta viridis Lacerta viridis Lacerta viridis Lacerta viridis Lacerta viridis NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP NP Llogarë, Llogarë NP