Daniel Jablonski, quadrate 40203


page: < 1 2 >
id1872, Algyroides nigropunctatus, Albania > Kolonje Mts. > Laskovické jezero, Laskovik's lake, Shelegurë, 1007 m a. s., Daniel Jablonski, 17.06.2007, 07.07.2008,
Algyroides nigropunctatus Laskovické jezero, Laskovik's lake, Shelegurë
id1945, Anguis fragilis s.l., Albania > east Albanian mountains > Ersekë, 993 m a. s., Daniel Jablonski, 18.06.2007, 06.08.2008,
Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Anguis fragilis s.l. Ersekë
id984, Bombina variegata, Albania > Kolonje Mts. > Laskovické jezero, Laskovik's lake, Shelegurë, 1000 m a. s., Daniel Jablonski, 17.06.2007, 17.07.2007, The pair of Bombina variegata.
Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Laskovické jezero, Laskovik's lake, Shelegurë Laskovické jezero, Laskovik's lake, Shelegurë
id1869, Bombina variegata, Albania > Kolonje Mts. > Laskovické jezero, Laskovik's lake, Shelegurë, 1001 m a. s., Daniel Jablonski, 17.06.2007, 01.07.2008,
Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Bombina variegata Laskovické jezero, Laskovik's lake, Shelegurë
id3636, Dolichophis caspius, Albania > Kolonje Mts. > Laskovické jezero, Laskovik's lake, Shelegurë, 1000 m a. s., Daniel Jablonski, 17.06.2007, 19.01.2010, 1 adult specimen
Laskovické jezero, Laskovik's lake, Shelegurë Laskovické jezero, Laskovik's lake, Shelegurë
id986, Hyla arborea, Albania > Kolonje Mts. > Laskovické jezero, Laskovik's lake, Shelegurë, 1000 m a. s., Daniel Jablonski, 17.06.2007, 17.07.2007, The Common Tree Frog Hyla arborea.
Hyla arborea Hyla arborea Hyla arborea Hyla arborea Hyla arborea Hyla arborea Hyla arborea Hyla arborea Hyla arborea Hyla arborea Hyla arborea Hyla arborea Hyla arborea Hyla arborea Hyla arborea Laskovické jezero, Laskovik's lake, Shelegurë Laskovické jezero, Laskovik's lake, Shelegurë Laskovické jezero, Laskovik's lake, Shelegurë
id1378, Lacerta viridis, Albania > Kolonje Mts. > Laskovické jezero, Laskovik's lake, Shelegurë, 1006 m a. s., Daniel Jablonski, 18.06.2007, 11.11.2007,
Lacerta viridis Lacerta viridis Lacerta viridis Lacerta viridis Lacerta viridis Lacerta viridis Lacerta viridis Lacerta viridis Lacerta viridis Laskovické jezero, Laskovik's lake, Shelegurë
id985, Lissotriton vulgaris, Albania > Kolonje Mts. > Laskovické jezero, Laskovik's lake, Shelegurë, 1000 m a. s., Daniel Jablonski, 17.06.2007, 17.07.2007, The newts Lissotriton vulgaris.
Lissotriton vulgaris Lissotriton vulgaris Lissotriton vulgaris Lissotriton vulgaris Lissotriton vulgaris Lissotriton vulgaris Lissotriton vulgaris Lissotriton vulgaris Lissotriton vulgaris Lissotriton vulgaris Lissotriton vulgaris Lissotriton vulgaris Lissotriton vulgaris Lissotriton vulgaris Laskovické jezero, Laskovik's lake, Shelegurë Laskovické jezero, Laskovik's lake, Shelegurë Laskovické jezero, Laskovik's lake, Shelegurë
id1879, Lissotriton vulgaris, Albania > Kolonje Mts. > Laskovické jezero, Laskovik's lake, Shelegurë, 1001 m a. s., Daniel Jablonski, 17.06.2007, 10.07.2008,
Laskovické jezero, Laskovik's lake, Shelegurë
id987, Pelophylax kurtmuelleri, Albania > Kolonje Mts. > Laskovické jezero, Laskovik's lake, Shelegurë, 1000 m a. s., Daniel Jablonski, 17.06.2007, 17.07.2007, The frog Pelophylax kurtmuelleri.
Pelophylax kurtmuelleri Pelophylax kurtmuelleri Pelophylax kurtmuelleri Pelophylax kurtmuelleri
page: < 1 2 >