Nísos Samothráki, Nisos Samothraki, Nisos Samotraki

Nísos Samothráki, Nisos Samothraki, Nisos Samotraki, Samothrace, Samothracia, Samothrake, Samothraki, Samothráki, Samothrákē, Samotracia, Samotraka, Samotraki, Semadirek, Semadirek Ada, Semendrek, Σαμοθράκη, Самотрака, Самотраки
photo lid3546, Jiří Hejduk, 08.09.2015, Okolí lokality bezejmené vodoteče s vodopády za kempem (kemp vzdálený cca 2 km od něsta Therma ve smeru k řece a vodopádu Fonias)s nálezy Podarcis muralis, Lacerta viridis a Pelophylax sp.

this photo is related to locality find(s):
id10413, Podarcis erhardii, Greece > Thrace > Nísos Samothráki, Nisos Samothraki, Nisos Samotraki, - m a. s., Jiří Hejduk, 04.07.2015, 08.09.2015,