Carpathians, excerpt of locality finds

 
id species country region locality altitude author of find date of find publication date of find comments
id10366 Dolichophis caspius Serbia Carpathians Zaječar, Zajecar199 Kristijan Lazić 23.08.2015 24.08.2015 Kraljevica park, near East fortress 
id917 Natrix tessellata Serbia Carpathians Golubac- Nenad Preradović X.2005 26.06.2007 young individual 
id11282 Podarcis muralis Serbia Carpathians jama Jelovac, rudnik Rešavica- Olga Suldovská 08.09.2016 25.02.2017  
id10362 Pseudepidalea viridis Serbia Carpathians Zaječar, Zajecar140 Kristijan Lazić 18.08.2015 19.08.2015  
id9429 Salamandra salamandra Serbia Carpathians Manastir Gornjak188 Kristijan Lazić 16.06.2009 27.08.2014 larvae 
id8954 Testudo hermanni Serbia Carpathians Opština Boljevac, Opstina Boljevac274 Kristijan Lazić 05.07.2014 07.07.2014  
id10360 Testudo hermanni Serbia Carpathians Zaječar, Zajecar137 Kristijan Lazić 18.08.2015 19.08.2015 large female