Testudo hermanni, Hermann’s Tortoise

Testudo hermanni
photo fid7094, Martin Dobrota, 01.08.2010,

this photo is related to locality find:
id4225, Testudo hermanni, Greece > Peloponnese > Romanós, Romanos, Romanou, - m a. s., Martin Dobrota, 26.07.2010, 01.08.2010,