Mediodactylus kotschyi (syn. Cyrtopodion kotschyi), Kotschy’s Gecko

Mediodactylus kotschyi
photo fid5918, Thomas Agatsas, 02.08.2009,

this photo is related to locality find:
id3073, Mediodactylus kotschyi, Greece > Central Greece > Sidhirodhromikós Stathmós Amfiklías, Sidhirodhromikos Stathmos Amfiklias, Amfiklia, - m a. s., Thomas Agatsas, 06.07.2009, 02.08.2009,